top of page

"Rugby, Dementia and Me"

Updated: Nov 15, 2022

๐ŸŽฅ๐ŸŽฅ๐ŸŽฅ ๐‘พ๐’‰๐’ ๐’˜๐’‚๐’•๐’„๐’‰๐’†๐’… โ€œ๐‘น๐’–๐’ˆ๐’ƒ๐’š, ๐‘ซ๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’Š๐’‚ ๐’‚๐’๐’… ๐‘ด๐’†โ€ ๐’๐’ ๐‘ฉ๐‘ฉ๐‘ช 2 ๐’๐’‚๐’”๐’• ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’•?


๐Ÿ‰๐Ÿ‰๐Ÿ‰ As someone who has been involved in rugby for most of his life either playing or coaching, ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’˜๐’‚๐’” ๐’•๐’๐’–๐’ˆ๐’‰ ๐’•๐’ ๐’˜๐’‚๐’•๐’„๐’‰.


๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ฌ ๐Ÿ˜ ๐‘ฐ ๐’‡๐’†๐’๐’• ๐’‚ ๐’˜๐’‰๐’๐’๐’† ๐’Ž๐’Š๐’™ ๐’๐’‡ ๐’†๐’Ž๐’๐’•๐’Š๐’๐’๐’”.


๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘ ๐‘ฏ๐’๐’˜ ๐’ƒ๐’“๐’‚๐’—๐’† ๐’Š๐’” ๐‘บ๐’•๐’†๐’—๐’† ๐‘ป๐’‰๐’๐’Ž๐’”๐’๐’ ๐’‡๐’๐’“ ๐’ƒ๐’“๐’Š๐’๐’ˆ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’๐’“๐’•๐’‚๐’๐’• ๐’•๐’๐’‘๐’Š๐’„ ๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‡๐’๐’“๐’†๐’‡๐’“๐’๐’๐’• ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’‘๐’๐’“๐’•, ๐’„๐’‰๐’‚๐’๐’๐’†๐’๐’ˆ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’†๐’”๐’•๐’‚๐’ƒ๐’๐’Š๐’”๐’‰๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’‚๐’๐’… ๐’”๐’†๐’†๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‘๐’๐’”๐’Š๐’•๐’Š๐’—๐’† ๐’„๐’‰๐’‚๐’๐’ˆ๐’†, ๐’”๐’ ๐’๐’-๐’๐’๐’† ๐’†๐’๐’”๐’† ๐’”๐’–๐’‡๐’‡๐’†๐’“๐’” ๐’๐’Š๐’Œ๐’† ๐’‰๐’Š๐’Ž ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‡๐’–๐’•๐’–๐’“๐’†.

๐ŸŒ ๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐‘ฐ ๐’“๐’†๐’‚๐’๐’๐’š ๐’‰๐’๐’‘๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’“๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’‘๐’†๐’๐’‘๐’๐’† ๐’„๐’‚๐’ ๐’„๐’๐’Ž๐’† ๐’•๐’๐’ˆ๐’†๐’•๐’‰๐’†๐’“ ๐’‚๐’๐’… ๐’‡๐’‚๐’„๐’† ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’„๐’‰๐’‚๐’๐’๐’†๐’๐’ˆ๐’† ๐’‰๐’†๐’‚๐’… ๐’๐’, ๐’–๐’๐’…๐’†๐’“๐’”๐’•๐’‚๐’๐’… ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’„๐’Š๐’†๐’๐’„๐’† ๐’Ž๐’๐’“๐’† ๐’‡๐’–๐’๐’๐’š, ๐’‚๐’๐’… ๐’‡๐’Š๐’๐’… ๐’๐’‚๐’”๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’˜๐’‚๐’š๐’” ๐’‡๐’๐’“๐’˜๐’‚๐’“๐’… ๐’•๐’ ๐’†๐’—๐’๐’๐’—๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’ˆ๐’‚๐’Ž๐’† ๐’‘๐’๐’”๐’Š๐’•๐’Š๐’—๐’†๐’๐’š.


๐‘ป๐’‰๐’† ๐’ˆ๐’‚๐’Ž๐’† ๐’‰๐’‚๐’” ๐’ˆ๐’Š๐’—๐’†๐’ ๐’Ž๐’† ๐’”๐’ ๐’Ž๐’–๐’„๐’‰.

๐ŸŒž๐ŸŒž๐ŸŒž ๐‘ณ๐’Š๐’‡๐’†๐’๐’๐’๐’ˆ ๐’‡๐’“๐’Š๐’†๐’๐’…๐’”.

๐ŸŽฏ๐ŸŽฏ๐ŸŽฏ ๐‘ณ๐’Š๐’‡๐’†๐’๐’๐’๐’ˆ ๐’—๐’‚๐’๐’–๐’†๐’”.

๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ ๐‘ณ๐’Š๐’‡๐’†๐’๐’๐’๐’ˆ ๐’†๐’™๐’‘๐’†๐’“๐’Š๐’†๐’๐’„๐’†๐’”.


๐‘ฐ๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’Ž๐’†๐’‚๐’๐’•๐’Š๐’Ž๐’†, ๐’‚๐’” ๐’‚ ๐’„๐’๐’‚๐’„๐’‰ ๐’๐’‡ ๐’•๐’†๐’†๐’๐’‚๐’ˆ๐’† ๐’“๐’–๐’ˆ๐’ƒ๐’š ๐’‘๐’๐’‚๐’š๐’†๐’“๐’”, ๐‘ฐ ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’„๐’๐’๐’•๐’Š๐’๐’–๐’† ๐’•๐’ ๐’…๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’†๐’”๐’• ๐’‡๐’๐’“ ๐’•๐’‰๐’†๐’Ž.


๐Ÿ˜€ ๐ŸŽ“ โ˜” ๐‘ญ๐’๐’“ ๐’Ž๐’†, ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’Ž๐’†๐’‚๐’๐’” ๐’†๐’๐’”๐’–๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’†๐’š ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’‡๐’–๐’, ๐’Œ๐’†๐’†๐’‘ ๐’…๐’†๐’—๐’†๐’๐’๐’‘๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’†๐’Š๐’“ ๐’”๐’Œ๐’Š๐’๐’๐’”, ๐’Œ๐’†๐’†๐’‘ ๐’ˆ๐’“๐’๐’˜๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’” ๐’‚ ๐’•๐’†๐’‚๐’Ž, ๐’‚๐’๐’… ๐’๐’–๐’“ ๐’„๐’๐’‚๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’†๐’‚๐’Ž ๐’ƒ๐’†๐’Š๐’๐’ˆ ๐’—๐’†๐’“๐’š ๐’‚๐’˜๐’‚๐’“๐’† ๐’๐’‡ ๐’‰๐’†๐’‚๐’๐’•๐’‰ ๐’‚๐’๐’… ๐’”๐’‚๐’‡๐’†๐’•๐’š. ๐‘บ๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’Š๐’Ž๐’†๐’” ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’Ž๐’†๐’‚๐’๐’” ๐’๐’Š๐’Ž๐’Š๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‚๐’Ž๐’๐’–๐’๐’• ๐’๐’‡ ๐’„๐’๐’๐’•๐’‚๐’„๐’• ๐’Š๐’ ๐’•๐’“๐’‚๐’Š๐’๐’Š๐’๐’ˆ, ๐’†๐’—๐’†๐’ ๐’˜๐’‰๐’†๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’Œ๐’Š๐’…๐’” ๐’‚๐’”๐’Œ ๐’‡๐’๐’“ ๐’Š๐’•, ๐’ƒ๐’†๐’„๐’‚๐’–๐’”๐’† ๐’˜๐’† ๐’‚๐’“๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’„๐’๐’‚๐’„๐’‰๐’†๐’” ๐’‚๐’๐’… ๐’˜๐’† ๐’๐’†๐’†๐’… ๐’•๐’ ๐’๐’๐’๐’Œ ๐’๐’–๐’• ๐’‡๐’๐’“ ๐’•๐’‰๐’†๐’Ž.9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page